Citate Celebre Cogito
Citate Celebre & Enciclopedie

Aniversari
26 septembrie

1888: T. S. Eliot, poet și dramaturg anglo-american, laureat Nobel (d. 1965)

T.S. Eliot, pe numele întreg Thomas Stearns Eliot, 26 sept. 1888 – 4 ian. 1965, poet, dramaturg, critic literar și editor britanic, de origine americană, lider a mișcării moderniste în poezie.

Eliot descindea dintr-o distinsă familie din New England, care s-a mutat în St. Louis, Missouri. Familia sa i-a permis cea mai bună educație disponibilă la acea vreme, fără nici o influență din partea tatălui său pentru a fi „practic” și a intra în afaceri.

De la Smith Academy din St. Louis a plecat la Milton, în Massachusetts; de la Milton a intrat la Harvard în 1906; a primit un B.A. (licență în arte) în 1909, după trei ani în loc de cei patru ani obișnuiți.

Personalitățile care l-au influențat la Harvard au fost filosoful și poetul George Santayana, și criticul Irving Babbitt. De la Babbitt a căpătat o atitudine antiromantică care, amplificată de lecturile sale ulterioare despre filozofii britanici F.H. Bradley și T.E. Hulme, a durat toată viața sa. În anul universitar 1909-1910 a fost asistent de filosofie la Harvard.

A petrecut anii 1910–1911 în Franța, participând la prelegerile de filozofie ale lui Henri Bergson, la Sorbona, și citind poeziile lui Alain-Fournier. Studiul lui Eliot despre poezia lui Dante, a scriitorilor englezi John Webster și John Donne și a simbolistului francez Jules Laforgue l-a ajutat să-și găsească propriul stil.

Între 1911 și 1914 s-a întors la Harvard, citind filosofia indiană și studiind sanscrita. În 1913, a citit Aspectul și realitatea, 1893 și 1897, o carte a filosofului englez Francis Herbert Bradley, în care autorul era influențat de Hegel.

Până în 1916 susținuse, în Europa, o disertație intitulată „Cunoaștere și experiență în filosofia lui F.H. Bradley”. Dar intervenise Primul Război Mondial și nu s-a mai întors niciodată la Harvard pentru a susține examenul oral final pentru doctorat. În 1914 Eliot s-a întâlnit și a început o strânsă colaborare cu poetul american Ezra Pound.

Eliot avea în fața sa patru cariere: editor, dramaturg, critic literar și poet filosofic. A fost probabil cel mai erudit poet al timpului său în limba engleză. Poeziile sale din studenție erau „literare” și convenționale.

Primul său poem important, care reprezintă și prima capodoperă a modernismului englez, a fost Cântecul de dragoste al lui J. Alfred Prufrock, 1915:

Let us go then, you and I,

When the evening is spread out against the sky

Like a patient etherized upon a table…

Deși Pound tipărise, în particular, o carte, A lume spento (Cu lumina stinsă), încă din 1908, „Prufrock” a fost primul poem dintre cele ale acestor revoluționari literari care a depășit experimentul pentru a atinge perfecțiunea. A reprezentat o ruptură cu trecutul imediat, la fel de radical ca cel al lui Samuel Taylor Coleridge și William Wordsworth în Lyrical Ballads (Balade lirice), 1798.

De la apariția primului volum al lui Eliot, Prufrock și alte observații, în 1917, a început maturitatea revoluției poetice din secolul al XX-lea. Semnificația revoluției este încă contestată, dar asemănarea izbitoare cu revoluția romantică a lui Coleridge și Wordsworth este evidentă: Eliot și Pound, ca și omologii lor din secolul al XVIII-lea, au început să reformeze dicția poetică.

În timp ce Wordsworth credea că se întoarce la „adevăratul limbaj al oamenilor”, Eliot s-a străduit să creeze noi ritmuri de versuri bazate pe ritmurile vorbirii contemporane. El a căutat o dicție poetică care ar putea fi rostită de o persoană educată, fiind „nici pedantă, nici vulgară”.

Timp de un an Eliot a predat franceza și latina la Highgate School; în 1917 și-a început scurta carieră de funcționar bancar la Lloyds Bank Ltd. Între timp, a fost, de asemenea, un recenzor prolific și eseist atât în ​​critica literară, cât și în filosofia tehnică. În 1919 a publicat Poezii, care conținea poezia „Gerontion”, un monolog interior meditativ în versuri albe; nimic asemănător acestui poem nu apăruse încă în limba engleză.

Stabilit în Anglia, din 1914, a lucrat ca redactor de la începutul anilor 1920 și până la sfârșitul vieții.

Poemul Țara pustie, publicat în 1922, care exprimă cu o forță impresionantă deziluzia anilor postbelici, i-a asigurat o reputație internațională.

Au urmat unele dintre cele mai cunoscute poezii în limba engleză, printre care Oamenii goi, 1925, Miercurea cenușii, 1930 și Patru cvartete, 1943.

Primul său volum de critică literară, Lemnul sacru, 1920, a introdus concepte îndelung discutate în teoria critică ulterioară.

Convertirea sa la anglicanism, în 1927, și-a pus amprenta pe toate operele sale ulterioare. Miercurea cenușii a fost scris după această convertire. Publicată în 1930, această poezie tratează lupta care are loc atunci când cineva căruia, în trecut, i-a lipsit credința,  se străduiește să se întoarcă la Dumnezeu.

Ultima sa operă majoră a fost Patru cvartete, 1936-1942, cuprinzând patru poeme pe tema înnoirii spirituale și a legăturilor care există între trecutul și prezentul individual și cel istoric.

Printre eseurile sale importante, de maturitate, se numără Ideea de societate creștină, 1939, și Observații pentru o definiție a culturii, 1948.

Piesa de teatru Crimă în catedrală, 1935, este o descriere în versuri a martiriului lui Thomas Becket. Celelalte piese ale sale, printre care și Petrecerea, 1950, sunt opere minore.

Eliot a exercitat o puternică influență asupra culturii anglo-americane, începând din anii 1920 și până la sfârșitul secolului, fiind considerat cel mai important poet modernist de limbă engleză

Experimentele sale în dicție, stil și versificație au revitalizat poezia engleză și, într-o serie de eseuri critice, a spulberat vechile ortodoxii și a ridicat altele noi. Publicarea celor “Patru cvartete” a condus la recunoașterea sa ca cel mai mare poet și om de litere englez în viață, iar în 1948 a primit atât Ordinul de merit, cât și Premiul Nobel pentru Literatură. De atunci s-a bucurat de o admirație publică neegalată de vreun alt poet al sec. XX.

Motivația Juriului Nobel: “…pentru contribuția sa remarcabilă, de pionierat, la poezia zilelor noastre.”

Mai mult…

1791: Theodore Gericault, pictor și grafician francez (d. 1824)

1843: Joseph Furphy, romancier australian (d. 1912)

1849: Ivan Pavlov, fiziolog, psiholog și medic rus, laureat Nobel (d. 1936)

1870: Christian al X-lea al Danemarcei (d. 1947)

1886: Archibald Vivian Hill, fiziolog englez, laureat Nobel (d. 1977)

1889: Martin Heidegger, filosof german (d. 1976)

Martin Heidegger, 26 sept. 1889 – 26 mai 1976, filozof german și un gânditor influent în tradiția continentală a filosofiei. Este cunoscut mai ales pentru contribuțiile la fenomenologie, hermeneutică și existențialism.

Născut într-un sat din Suabia (sud-vestul Germaniei în landurile Baden-Württemberg și Bavaria), într-o familie mic-burgheză, a primit o educație solidă la Universitatea din Freiburg. A studiat teologia și filozofia, a urmat cursuri de matematică, științe naturale și istorie.

În 1914 și-a publicat teza „Teoria judecății în psihologism”, realizată sub supravegherea lui Husserl. A devenit profesor și a ținut cursuri la Universitățile din Marburg, 1923-1937, și Freiburg, 1927-1944.

Mai întâi discipol pe lângă Edmund Husserl și preocupat de proiectul fenomenologic al maestrului său, interesul său s-a îndreptat destul de repede către întrebarea „sensului de a fi”. Aceasta îl va îndruma de-a lungul parcursului gândirii sale și, încercând să răspundă la întrebare, cu ocazia publicării lucrării sale Ființă și timp (Sein und Zeit) în 1927, a obținut o imensă notorietate internațională care se extinde dincolo de mediul filosofiei.

În 1927, a publicat monumentala lucrare Ființă și timp (Sein und Zeit), care a avut o influență puternică asupra lui Jean-Paul Sartre și a altor existențialiști. În ciuda protestelor sale, Heidegger a fost considerat un existențialist ateu. Scopul său declarat a fost acela de a pune, încă o dată, problema sensului existenței.

Lucrarea sa capitală, “Ființă și timp”, a contribuit la reconsiderarea fenomenologiei. Opera sa a exercitat o influență hotărâtoare asupra gândirii unei serii de filozofi ca Hans-Georg Gadamer, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida și Hannah Arendt.

În Ființă și timp, Heidegger abordează semnificația „ființei” luând în considerare întrebarea „ce este comun tuturor entităților care le face entități?” Heidegger abordează această întrebare printr-o analiză a lui Dasein, termenul său pentru tipul specific de ființă pe care îl posedă oamenii și pe care îl asociază îndeaproape cu conceptul său de „a fi-în-lume” (In-der-Welt-sein).

Această concepție a umanului este în contrast cu cea a gânditorilor raționaliști precum René Descartes, care înțelesese existența umană, în esență, ca gândire, precum în Cogito ergo sum (Cuget, deci exist.).

Opera ulterioară a lui Heidegger include critica asupra opiniei, obișnuită în tradiția occidentală, conform căreia întreaga natură este o „rezervă permanentă” la dispoziția scopurilor umane.

Analiza preliminară a existenței umane (în germană, Dasein, existență) se fundamentează pe metoda fenomenologiei. La începutul anilor 1930, și-a schimbat concepțiile, moment pe care unii l-au considerat un abandon al problematicii ridicate în Ființă și Timp.

Heidegger s-a înscris în Partidul Național-Socialist, în 1933, și a susținut ideile lui Hitler, în calitate de rector al Universității din Freiburg, 1933-1934, dar a devenit mai puțin activ către sfârșitul războiului. Câteva luni mai târziu, Martin Heidegger și-a reconsiderat angajamentul politic și a demisionat, ceea ce i-a atras cenzura textelor și a cursurilor sale. Simpatia față de naziști, pe care nu a dezavuat-o niciodată în mod public, a pus problema dacă filozofia lui este în mod inerent “totalitară” sau nu.

În 1936, a început cursuri despre Nietzsche, care denunța faptul că a fost folosit de către naziști.

În 1944, i s-a interzis să mai predea cursuri la Universitate. Interzicerea predării a fost reînnoită de aliați și abia în 1950 Martin Heidegger s-a întors la postul său la Universitate.

Considerat unul dintre fondatorii existențialismului, filosofia sa pune în mod deosebit problema fundamentală a ființei (pe care el o numește Dasein, „a fi-acolo”).

Heidegger este considerat unul dintre cei mai importanți și influenți filosofi ai secolului al XX-lea: abordarea sa a influențat fenomenologia și toată filosofia europeană contemporană; a avut un impact mult dincolo de filosofie, în special asupra teoriei arhitecturii, criticii literare, teologiei și științelor cognitive.

Mai mult…

1889: Ivan Mosjukin, actor rus de film (d. 1939)

1897: Papa Paul al VI-lea (d. 1978)

1898: George Gershwin, compozitor american (d. 1937)

1907: Dan Botta, poet, eseist, dramaturg român (d. 1958)

1914: Ștefan Berceanu, medic și dramaturg român (d. 1990)

1919: Matilde Camus, poetă spaniolă (d. 2012)

1922: Nicolae Romanov, Prinț al Rusiei (d. 2014)

1928: Vsevolod Moscalenco, fizician (d. 2018)

1928: Sveatoslav Moscalenco, fizician

1934: Mihailo Mihailov, scriitor și filosof sârb

1938: Mihai Radan, politician român

1948: Olivia Newton-John, solistă vocală, actriță australiană

1950: Dan Grecu, gimnast și antrenor român

1952: Viorel Constantinescu, politician român

1956: Linda Hamilton, actriță americană

2001: Butnariu Bogdan, om de afaceri român

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.