Adina Olănescu

Adina Gr. Olănescu, 1860 – 1907, scriitoare română care s-a remarcat prin spiritul pătrunzător ce o caracteriza. A trăit 47 de ani.

Extrase din cartea O viață de om așa cum a fost de Nicolae Iorga:

“…născută Ghica, nepoata Cantacuzinilor. De o vîrstă mai înaintată, de un aspect sever, fără farmec fizic, ea arăta o perfectă înțelegere a datoriilor imperioase care se impuneau și sexului ei și categoriei ei sociale în această epocă de mari prefaceri.”

“Ideea Adinei Olănescu de a chema la împărtășirea cu din ce în ce mai vioaia și mai încrezătoarea cultură românească pe femeile, atît de inteligente, dar atît de rău orientate, ale clasei de sus, m-a făcut conferențiar pentru acest auditoriu, cu totul nou, care nu se va mai întîlni astfel, în acest număr și în această dispoziție, niciodată.”

“În lumea politică desigur nu se cetea Sămănătorul, cum nu se cetea nici un fel de literatură, afară de un mic grup de femei inteligente, ca d-nele Adina Olănescu și Marghiloman, cea din urmă reușind să facă a se pomeni scrisul românesc și într-un discurs la Cameră, ceea ce era o adevărată revoluție.”

Opere principale:

Cugetări, 1908, postum.

Omul şi convieţuirea socială. Cugetări şi reflecţii, 1981, postum.

Share |

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.