Creșterea avuției aduce după sine grija și foamea de mai mult.

Crescentem sequitur cura pecuniam, Maiorumque fames.

(Horațiu, „Ode”, III, 16, 17.)

(Cartea a III-a, Oda XVI, rândurile 17-18.)

Share |

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.