Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche, 15 oct. 1844 – 25 aug. 1900, este unul din cei mai importanți filozofi germani din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, precursorul curentului postmodernist prin ideea ca nu există un centru de la care se revendică toate valorile general umane. El este autorul care sparge conceptul de dogmă, înțeleasă ca limita dincolo de care nu se mai poate trasa niciun orizont. Fărâmițarea valorilor prin filiera nietzscheană s-a impus ca un concept major în curentul postmodernist.

A exercitat o influență considerabilă, adesea controversată, asupra gândirii filozofice a generațiilor secolului al XX-lea și a unor reprezentanți ai ei: Thomas Mann, André Gide, Hermann Hesse, Sigmund Freud, Martin Heidegger sau Emil Cioran. A trait 56 de ani.

Opere principale:

Fatum und Geschichte, 1862 (“Destin și istorie”)

Willensfreiheit und Fatum, 1862 (“Libertatea voinței și destinul”)

Homer und die klassische Philologie, 1868 (“Homer și filologia clasică”)

Die Geburt der Tragödie, 1872 (“Nașterea tragediei”)

Unzeitgemässe Betrachtungen, 1876 (“Considerații inactuale”)

Morgenröte, 1881 (“Aurora”)`

Die fröhliche Wissenschaft, 1882 (“Știința veselă”)

Also sprach Zarathustra, 1885 (“Așa grăit-a Zarathustra”)

Jenseits von Gut und Böse, 1886 (“Dincolo de bine și rău”)

Zur Genealogie der Moral, 1887 (“Genealogia moralei”)

Götzen-Dämmerung, 1888 (“Amurgul idolilor”)

Der Antichrist, 1888 (“Anticristul”)

Ecce Homo, 1888

Voința de putere (1906, postum)

Share |

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.