Tabla de Smarald

Planșă reprezentând o versiune latină a Tablei de Smarald, gravată pe o stâncă, apărută într-o ediție a tratatului alchimic Amphitheatrum Sapientiae Eternae (Amfiteatrul Înțelepciunii Veșnice), 1610, a medicului și alchimistului german Heinrich Khunrath.

Alchimia este o știință antică, iar discipolii ei, alchimiștii, încercau să transmute plumbul în aur. Dar aceasta era doar partea aparentă a experimentelor alchimistului. Adevărata lui misiune era transformarea și transcenderea ego-ului pentru a atinge cel mai înalt nivel de împlinire ca ființă umană adevărată.

Se spune că alchimia și magia au fost create de înțeleptul sau zeul mitic Hermes Trismegistus, ale cărui origini divine sunt atât egiptene, cât și grecești. Hermes ar fi scris mii de texte, care au fost consultate de alchimiștii care i-au urmat. Tabla sa de Smarald, care avea reputația că ar conține secretul substanței primordiale a universului, a devenit baza alchimiei în Evul Mediu și în Renaștere. Acest text explică modul în care funcționează universul.

Aceste enunțuri fac parte din ceea ce se numesc „principiile hermetice” și se referă la faptul că toate principiile universale sunt active pe toate planurile creației. Hermeneuții văd lumea mai degrabă sub forma unor analogii – „ceea ce este jos este la fel cu ceea ce este deasupra” -, decât sub forma unor simple evenimente guvernate de legile cauzei și ale efectului.

Tabla de Smarald (în latină, Tabula Smaragdina) este unul dintre cele mai cunoscute texte din literatura alchimică și hermetică. Este un text foarte scurt, compus din 12 formule alegorice și obscure, incluzând faimoasa corespondență între macrocosmos și microcosmos: ceea ce e Jos e și Sus și ceea ce e Sus e și Jos sau analog cu expresia din rugăciunea Tatăl nostru: „precum în cer aşa şi pe pământ…”

Conform legendei, această tăbliță prezintă învățăturile lui Hermes Trismegistul, un alchimist legendar din Alexandria, considerat fondatorul mitic al alchimiei. În mormântul său, au fost găsite aceste învățături gravate pe o tăbliță de smarald.

Cea mai veche versiune cunoscută se găsește în anexa unui tratat arab din secolul al VI-lea. Deși inițial a fost un text căruia i s-au atribuit de către științele oculte pseudoștiințifice sau de cei superstițioși proprietăți de talisman, cu virtuți de protecție și puteri magice, o eroare de traducere în limba latină, din secolul al XII-lea, a determinat ca acesta să fie un text alchimic, comentat pe larg în Evul Mediu și mai ales în Renaștere.

Iniţiaţii şi cărturarii admit, cu respect, că întreaga Ştiinţă Secretă este rezumată magistral de Tabla de Smarald, o sinteză în 12 puncte care dezvăluie totul și nimic, fiecăruia după cât este capabil să înțeleagă din această “șaradă”, formulată  în cuvinte simple, dar care alcătuiesc enunțuri complicate, mistere de neînțeles pentru profani.

De profunzimile acestei lucrări, ca şi de fundamentele ştiinţei oculte/hermetice/esoterice au cunoştinţă toate marile religii. Ştim bine şi noi, profanii, că spre Centru se ajunge străbătând oricare din razele unui cerc. De ce ascund iniţiaţii, dar şi liderii religiilor ceea ce ştiu? Pe de o parte, marile secrete ajunse pe mâna unor oameni nechibzuiţi, rău-intenţionaţi sau care nu ştiu să le utilizeze pot face mare rău omenirii. Pe de altă parte, acest tip de informaţii, cunoscute de un număr foarte restrâns de oameni, le conferă o putere imensă şi este absolut normal ca aceştia să nu dorească împărţirea puterii. Omenirea nu este pregătită, încă, pentru marile adevăruri îţi va spune oricare iniţiat. Nu e coaptă. Adevăratele învăţături, cele practice, s-au transmis din generaţie în generaţie doar pe cale orală, doar cui trebuie, cu infinite măsuri de precauţie ca ele să nu „transpire”.  Posesorii lor au condus sau conduc cu adevărat lumea.

Ce simplă pare „Tabla de smarald”! Dar lucrurile simple sunt, de fapt, cele mai complicate…

Tabla de Smarald

de Hermes Mercurius Trismegistus

1- Este adevărat, fără minciună, adevărul adevărat.

2- Ce e deasupra e la fel cu ce e dedesubt, iar ce e dedesubt e la fel cu ce e deasupra, pentru a împlini miracolul unui singur lucru.

3- Și după cum toate lucrurile au purces dintr-Unul, la fel toate lucrurile au fost create din acest unic lucru, prin adaptare.

4- Soarele îi este tată, luna îi este mamă, vântul l-a purtat în pântec, pământul îi este doică.

5- Este tatăl întregii perfecțiuni a lumii. Puterea-i fără margini de-l preschimbă în pământ.

6- Separă pământul de foc, subtilul de grosier, cu băgare de seamă și cu judecată.

7- Urcă absolut înțelept de la pământ la cer și apoi coboară din nou pe pământ și strânge laolaltă puterile lucrurilor superioare și celor inferioare. Astfel dobândi-vei slava întregii lumi, iar întunericul se va depărta de la tine.

8- Acesta are mai multă tărie decât tăria însăși, căci cucerește orice lucru subtil și poate pătrunde orice lucru solid.

9- Astfel a fost creată lumea.

10- De aici purced minunile aici înfățișate

11- Iată pentru ce sunt numit Hermes Trsimegistus, având cele trei părți ale filosofiei lumii întregi.

12- Ceea ce am avut a spune despre lucrarea soarelui este complet.

 

Există mai multe interpretări ale acestui text în funcție de domeniul celui interesat: din perspectivă alchimică, spirituală, astrologică, filosofică, științifică sau tehnologică (actualmente, mai aproape de domeniul science-fiction) etc.

Încercări de interpretare a textului

1- Este adevărat, fără minciună, adevărul adevărat. / Este adevărat, fără minciună, sigur și complet adevărat.

Acest prim verset nu trebuie interpretat în fond. Cu toate acestea, merită un mic comentariu asupra formei sale. Autorul afirmă aici într-adevăr, cu o insistență și o solemnitate care pot părea disproporționate, autenticitatea Tablei și a conținutului acesteia. De ce și-a luat atâtea precauții, etalând atâta emfază și a folosit cuvinte diferite pentru a exprima aceeași idee, când versetele următoare, dimpotrivă, strălucesc prin concizia și minimalismul lor? Motivul poate fi acela că a fost necesar să „pregătească” cumva neofitul pentru a accepta sensul ascuns al tablei, în ipoteza că ar face de fapt o referire implicită la concepte de neconceput pentru oamenii vremii, concepte care, chiar și în zilele noastre, sunt încă departe de a fi înțelese sau asimilate de oamenii obișnuiți, întrucât se referă la antilume (o lume ipotetică construită din antimaterie) și antimaterie.

2- Ce e deasupra e la fel cu ce e dedesubt, iar ce e dedesubt e la fel cu ce e deasupra, pentru a împlini miracolul unui singur lucru.

„Dedesubt / jos” ar putea însemna „în lumea materiei” și „deasupra /sus” „în lumea antimateriei”. Lumea anti-materială se supune acelorași legi ca și lumea noastră fizică. Este tridimensională ca și a noastră. Dar totul este inversat la nivelul polarităților.

Energiile care generează viață și mișcare în sfera noastră de experimentare provin dintr-un univers unic, spiritual, emanație a unui singur Dumnezeu, dar acestea circulă permanent între polul său material și polul său anti-material. Cunoașterea legilor electro-gravitaționale care guvernează această bipolarizare permite „să faci minuni cu un singur lucru”, adică să utilizezi în mod optim (miraculos, în aparență) aceste energii, ceea ce este tocmai cheia tehnologiei utilizate de extratereștri.

3- Și după cum toate lucrurile au purces dintr-Unul,  prin gândirea Unicului, la fel toate lucrurile au fost create din acest unic lucru, prin adaptare.

Totul în univers este energie. Energia este o chintesență unică emanată de Creator, care apoi s-a fragmentat, s-a structurat și s-a adaptat structurii noastre cosmice tridimensionale pentru a genera viața în multiplele sale forme.

4- Soarele îi este tată, luna îi este mamă, vântul l-a purtat în pântec, pământul îi este doică și receptacul.

Soarele (principiul masculin) desemnează electricitatea, Luna (principiul feminin) desemnează magnetismul, iar vântul (principiul neutru) desemnează câmpul electro-gravitațional (câmpul cosmic este un câmp electro-magneto-gravitațional). Pământul transmite electricitatea și magnetismul  începând de la ionosferă sub forma electromagnetismului și permite astfel energiei primordiale să se manifeste în planul fizic și vieții să se dezvolte.

[Ionosfera: partea superioară a atmosferei, caracterizată de o ionizare produsă de radiația solară, formată dintr-un înveliș de electroni, atomi și molecule încărcate electric care înconjoară Pământul; se întinde de la o înălțime de aproximativ 50 de km pînă la peste 1000 km; ea își datorează existența în primul rând radiațiilor ultraviolete ale soarelui.]

5- Este tatăl întregii perfecțiuni a lumii. Puterea-i fără margini de-l preschimbă în pământ.

(sau Tatăl a toate, Thelema lumii universale este aici. Forța sau puterea sa rămâne întreagă, dacă este preschimbată în pământ.)

Forța primordială nu este deci absentă din materie. Este pur și simplu condensată acolo („coagulată”, în jargonul alchimiștilor), dar puterea ei rămâne întreagă acolo.

[Thelema  (lb. gr.) – în Noul Testament, desemnează voința divină care se manifestă în om fără ca rațiunea lui să intervină.]

 6- Separă pământul de foc, subtilul de grosier, cu băgare de seamă și cu judecată.

Pentru a avea acces la această Forță, este suficient să separi antimateria (subtilul) de materie (grosierul) prin inversarea polarităților și aspirația antigravitațională. Acest lucru trebuie să se facă „încet și cu mare băgare de seamă și judecată”, adică cu meticulozitate și precizie, pentru că, în caz contrar, există riscul de explozie a navei în momentul inversării polarităților. (Într-adevăr, navele extraterestre riscă să se dezintegreze în timpul acestei manevre care este extrem de periculoasă).

7- Urcă absolut înțelept de la pământ la cer și apoi coboară din nou pe pământ și strânge laolaltă puterile lucrurilor superioare și celor inferioare. Astfel dobândi-vei slava întregii lumi, iar întunericul se va depărta de la tine.

Navele extraterestre sunt capabile să ajungă de pe Pământ până la stele și de la stele pe Pământ, deoarece stăpânesc tehnologia inversării polarității. Această tehnologie permite să călătorești în univers și să contempli slava Creatorului prin imensitatea Creației Sale. Tot întunericul se risipește deoarece se poate ajunge la viteze super-luminice la bordul acestor nave.

În momentul în care are loc această schimbare de polaritate, nava spațială și tot ceea ce conține dispar din viața materială. Niciun dispozitiv radar nu le mai poate înregistra. Nava spațială este respinsă brusc de materie și poate atinge apoi o viteză de neimaginat. Forța de atracție a gravitației fiind transmutată într-o forță opusă, în exces și care tinde spre infinit (forța antigravitațiională), viteza rezultată poate deveni cu mult mai mare decât cea a luminii.

[Viteza superluminică este o viteză ipotetică mai mare decât viteza de propagare a luminii în vid perfect. Termenul se poate referi atât la viteza de propagare a informației cât și a materiei, dar până acum în realitatea înconjurătoare nu a putut fi observată o astfel de viteză. Teoria relativității interzice orice transfer de energie sau informație prin spațiu să aibă loc cu o viteză care să o depășească pe cea a luminii în vid.]

8- Acesta are mai multă tărie decât tăria însăși, căci cucerește orice lucru subtil și poate pătrunde orice lucru solid.

(sau Acesta este Forța mai puternică decât oricare forță, pentru că va cuceri orice lucru subtil și va pătrunde orice lucru solid.)

Stăpânirea tehnologiei extraterestre a Forței Telesma (care poate fi asimilată energiei libere) face posibilă călătoria pe textura cosmică prin toate planurile și toate dimensiunile.

9- Astfel a fost creată lumea.

Aceasta ar putea fi confirmarea originilor noastre extraterestre. Deoarece ADN-ul este o moleculă spirituală, care ar fi putut fi preparată în antilume pentru a permite Forței primordiale să se materializeze apoi în planul fizic prin inversarea polarităților.

10- De aici purced minunile aici înfățișate

(sau De aici vor fi și vor apărea adaptări admirabile, dintre care mijloacele sunt oferite aici.)

Când umanitatea va înțelege de unde provine și unde trebuie să se întoarcă, va accepta ajutorul Familiei sale primordiale și vor avea loc evenimente minunate.

11- Iată pentru ce sunt numit Hermes Trismegistus, având cele trei părți ale filosofiei lumii întregi /universale.

Hermes este cel căruia i s-a acordat privilegiul cunoașterii acestor trei lumi care formează universul: lumea materială, lumea anti-materială și lumea spirituală.

12- Ceea ce am avut a spune despre Lucrarea soarelui este complet.

De ce această tablă se referă la Lucrarea solară în încheiere? Explicația ar putea fi că Soarele exprimă sinteza dintre lumea anti-materială ca sursă de Lumină, lumea materială ca sursă de Căldură și lumea spirituală ca Sursă de Viață și că Forța Telesma provine din Soarele Central, care reprezintă matricea spirituală și energetică a universului nostru și, în același timp, sediul Inteligenței cosmice multidimensionale.

Ascensiunea, la care este invitată astăzi umanitatea, pentru a se alătura Familiei noastre de Lumină, este într-adevăr o Ascensiune solară. Acest lucru rezultă din numeroase mesaje canalizate în ultimii zece ani. Acesta este motivul pentru care munca spirituală asupra Luminii este atât de importantă.

***

Hermes Trismegistus (Trismegistul înseamnă De Trei ori Mare), figură mitică din Antichitatea greco-egipteană, adesea înfățișat cu un trident care reprezintă razele iluminării sale. Inițiații care îi urmează învățăturile sunt cunoscuți sub numele de ermetici. Acestuia i s-a atribuit un set de texte numite Hermetica, dintre care cele mai cunoscute sunt Corpus Hermeticum, colecție de tratate mistico-filosofice și Tabula Smaragdina / Tabla de Smarald. Hermeneuții, care îi datorează numele, și alchimiștii susțin că acestea sunt lucrările sale.

Hermes Trismegistus a fost asimilat cu zeul grec Hermes, cu zeul egiptean Thot și cu zeul roman Mercur, fiind identificat de unii chiar cu Moise. Este considerat inventatorul scrisului și al limbajului, al magiei, al astronomiei și al alchimiei.

În ciuda discreditării științifice a alchimiei și a dezvoltării chimiei moderne în secolul al XVIII-lea, ea a continuat să-i fascineze pe ocultiști și ezoterici. Grecii din Regatul Tolemiei din Egipt au recunoscut echivalența dintre Hermes și Thot prin fuziune (interpretatio graeca).

© CCC

Share |

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.