“Ex nihilo” este o expresie latină care înseamnă „din nimic”.

Este adesea folosită împreună cu un termen care exprimă ideea de creație, ca în “creație ex nihilo”, care înseamnă literalmente “creație din nimic”, spre deosebire de “creație ex materia”, care înseamnă creație dintr-un material sau un substrat preexistent.

Această expresie apare în formularea „ex nihilo nihil fit”, „nimic nu vine din nimic” și se regăsește în știință ca primul principiu al termodinamicii (conservarea energiei).

Se vorbește de “creație ex nihilo” și pentru creația monetară fiduciară – de bani cu valoare fictivă, convențională – monede fiduciare, bancnote emise de către Banca Centrală-, spre deosebire de moneda scripturală – mijloc de plată altul decât biletele de bancă sau piesele de monedă – emis de către băncile comerciale.

Creditul este creație monetară ex nihilo.

Moneda fiduciară este un instrument financiar a cărui valoare nominală este superioară valorii sale intrinseci (materialul din care este realizată) pe care i-o acordă utilizatorul ca valoare de schimb, mijloc de plată, și deci ca monedă, și se sprijină pe un principiu de garanție apărată de o instituție centralizatoare.

Moneda scripturală (în engleză, deposit money, iar în franceză, monnaie scripturale) reprezintă mijloacele de plată, altele decât bancnotele sau piesele de monedă, de exemplu: din conturi de bancă, efecte de comerț etc.

© CCC

Share |

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.