Citate Celebre Cogito
Citate Celebre & Enciclopedie

Citate cu tagul "codri"

Natura e un templu ai cărui stâlpi trăiesc

Și scot adesea tulburi cuvinte, ca-ntr-o ceață;

Prin codri de simboluri petrece omu-n viață

Și toate-l cercetează c-un ochi prietenesc.

 

Ca niște lungi ecouri unite-n depărtare

Într-un acord în care mari taine se ascund,

Ca noaptea sau lumina, adânc, fără hotare,

Parfum, culoare, sunet se-ngână și-și răspund.

 

Sunt proaspete parfumuri ca trupuri de copii,

Dulci ca un ton de flaut, verzi ca niște câmpii,

Iar altele bogate, trufașe, prihănite,

 

Purtând în ele-avânturi de lucruri infinite,

Ca moscul, ambra, smirna, tămâia, care cântă

Tot ce vrăjește mintea și simțurile-ncântă.

(Corespunderi)

(Traducere de Al. Philippide)

Precum aduce-n sârg cu sine

Spre ţara de-unde-a fost gonit

Un rege-n furie-oştiri străine,

Aşa vedeam un vânt grăbit

Cu norii după el cum vine.

 

Urlând le cârmuia cărarea

Purtându-i în năvală orbi,

Părea că varsă-ndepărtarea

Şi mii de lupi şi mii de corbi

De-a valma să-nspăimânte zarea.

 

Silit-au codri mari să mugă

Şi-n turn, de unde-i supăra

Al clopotelor cânt de rugă,

Trăsniră, şi-un potop era

Urgia ce-au făcut-o-n fugă.

 

Cu ei o noapte-nfricoşată

Ca iadul peste văi trecu:

Dar însăşi parcă-nspăimântată

De-atâta spaimă ce făcu,

De-abia veni, pierind deodată.

 

S-a dus cum a venit. Departe

Spre-adâncul orizont s-a dus

Şi spaime-acum pe-acolo-mparte.

Şi iar s-a luminat pe sus

Şi râde soarele lui marte!

(Furtuna primăverii)

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.