În scrierea dumneavoastră sunt multe lucruri bune şi originale, dar ceea ce este bun nu este original, iar ceea ce este original nu este bun.

Share |

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.