Citate Celebre Cogito
Citate Celebre & Enciclopedie

Citate de Anna de Noailles

O, pleacă! Nu vreau ochii acum să ţi-i privesc.

Mai depărtaţi ca norul ce, dulce,-n zări pluteşte;

Nici chipu-n care raze de aur se topesc,

Nici mâna ta, nici gura mea ce minte şi zâmbeşte.

 

O, pleacă-n seara asta! Nu mi te-apropia!

Tot, tot, mă răvăşeşte, mă turbură, m-alintă;

Dulci braţe-nşelătoare, de voi spre-a mă-apăra

Mă-ndrept spre poeniţa cu tufele de mintă.

 

Uitând tot răul care mi-l faci, voi auzi

Cu ochii-nchişi, cuminte, sub fagii ce-şi înşiră

Acolo rămurişul cu umbrele-argintii,

Frunzişul tot cum paşnic şi liniştit, respiră!

(Ceartă)

Dacă într-adevăr cuvintele te stânjenesc,

Nu spune nimic. Visează. Să nu-ți fie frig;

Eu sunt cea care vorbesc și te sărut;

Lasă-mă să revărs asupra ta

Ca vântul blând ce-adie prin pădure,

Acest murmur nemărginit, șoptit…

© CCC   Published on: Jan 23, 2021

Prietenia… Sentiment divin prin care, în funcție de prezență sau absență, trăim sau murim.

© CCC

Să lupt cu vraja-ţi am voit

Prea îndelung, frumoasă vară;

Azi, inima-mi s-a îmblânzit,

Plăcerea-n vinele-mi coboară.

 

Mă-ndrept spre liliac, pe drum

Şi sub castanul ce-nfloreşte,

Aş vrea parcă să spun: «Acum

Nimica nu mă mai opreşte!»

 

O vrajă mă-nfioară: sus,

Lin tremurând, un nor văd parcă;

Pe-aripa morţii, doru-mi, dus,

Alunecă precum o barcă.

 

Un tren – o ce plăcuţi fiori…

Când vocea-i în văzduh irumpe,

Cu nervii frânţi, ai vrea să mori;

Dar zilele, îţi zici, sunt scumpe.

 

Un suflet tânăr, ah, aş vrea,

Cu mine-n seara prea frumoasă…

Ar respira sfârşeala mea,

Ca salcia mai romanţioasă.

 

I-aş spune: « Vezi, nu tu mă ţii,

Ci doar ispita nopţii, toată;

Ea m-a schimbat, de parc-aş fi

O porumbiţă însetată.

 

Biet copilandru,-aleanul greu,

Tot aurul ce-l port în sânge,

Tristeţea sufletului meu

Doar nopţii singure-mi pot plânge.

 

Copacii-au simţuri şi râvnesc,

Iar noaptea-i, vai, neputincioasă;

Suspinele-i se risipesc

În bolta fumurie, joasă.

 

Văzduhul, vezi, e înflorit.

O, taci, pe tine te vreau doară;

Vreau ochiu-ţi împăinjenit…

Un suflet fii, ce se-nfioară.

Un strigăt lung, necontenit.

Şi plângi, copilul meu iubit!

(Seară romantică)

Nu trebuie să aşteptăm fericirea ca pe un premiu. Când suntem fericiţi nimeni nu ne premiază.

Ce-i viaţa? Să rabzi poate o zi şi alta oare?

Odihna, plictiseala, pot ele-ndestula?

Cine-şi doreşte ochii apostolilor care

Şterşi, îl jeleau pe zeul ce valu-l despica?

 

Ne-ncântă doar speranţa, a viselor minciune,

Şi dragostea, agilă în inimi pătrunzând;

Fremătător orgoliul sau voluptatea, când

Dă, muzicii, asemenea făgăduinţi nebune!

(Onoarea de a suferi – CVI (poezia 106), 1927)

Ce proaspată mireasmă de cătină, de coajă

Şi de polen şi sevă în jur s-a risipit;

Copacul, plin de soare, îşi picură-a lui vrajă;

Un har divin în parcul imens s-a-nstăpânit.

 

Frunzişurile limpezi par creţe, moi dantele;

Şi iarba şi sămânţa şi mugurul verzui,

Cu sclipete-argintate, par verzi, mici păsărele;

Nu-i primavară numai, deşi nici vară nu-i!

 

Ce străluciri, ce poze de încântare pline!

Flori de migdal şi piersic, corolele clătind,

Vibrează ca o roză roire de albine,

Cu inima parfumate şi guri spre noi tânjind.

 

Nimic nu mişcă. Pacea-i deplină în natură!

Pe la ferestre, storuri de trestii odihnesc;

Chiar gâzele-n nisipuri, sub umbra de răsură,

Au ameţit de parcă, sfârşite, se topesc.

 

Nu simţi nimic, nici vârsta, nici doruri, nici regrete;

Eşti un copil, ce cată, nestânjenit şi pur,

Cu braţele întinse, pe ţărm să se desfete

Pe pajiştea tivită de cerul de azur.

 

Ce bun, ce lent e totul, ce linişte descinde…

Şi totuşi, obsedante, moi griji parcă respir;

Brusc, liniştea aceasta tot sufletu-mi cuprinde.

O, Doamne, Doamne, iată: e-aproape un delir!

(Amiază paşnică)

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.