Nu odihna si lucrul usor formeaza pe oameni, ci oboseala si lucrul greu.

Share |

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.