Citate Celebre Cogito
Citate Celebre & Enciclopedie

Citate cu tagul "sfat"

Mulţi primesc sfaturi, dar numai cei înţelepţi profită de ele.

© CCC

Dintr-o sută de sfaturi bune, oferite de bunăvoie, doar unul este primit cu răbdare și recunoștință.

(Satira literară)

© CCC

Inima mea mâhnită nu m-a sfătuit bine niciodată pe drumul meu.

Cere sfatul unei femei și, orice te-ar sfătui ea, fă exact invers și vei fi, cu siguranță, înțelept.

Să sfătuiască, conform legilor, ce e mai bine pentru oameni.

(Jurământul buleutic)

Clistene este creditat cu crearea democrației ateniene.

Buleutii (consilieri ai Buleului din Atena), trebuiau să consilieze cetățenii în privința legislației, Bulé (Consiliul celor 500) fiind un organism consultativ al cetățeanului în democrația ateniană, astfel încât aceasta să fie aplicată cât mai bine, conform intereselor lor.

Această frază face parte din textul Jurământului buleutic sau Jurământului buleutilor depus de noii consilieri ai Buleului Greciei antice, după trecerea lor prin dokimasie, examenul oficial de admitere prin care se verifica dacă aceștia aveau capacitatea de a-și exercita funcția publică (magistrat, orator politic sau retor).

Conținutul jurământului poate fi reconstruit din diverse surse. Cu toate acestea, ele acoperă peste două sute de ani de istorie și textul probabil a evoluat în această perioadă. Potrivit lui Xenofon, consilierii jurau „să consilieze (să sfătuiască) conform legilor. Potrivit lui Lisias, „să sfătuiască ce era mai bine pentru cetate”, iar potrivit lui Demostene, „să sfătuiască ce era mai bine pentru oameni.”

Bulé, în antichitate, era sfatul celor patru sute a unei cetăți grecești, care discuta probleme privitoare la buna funcționare a statului și pregătea ședințele Adunării Poporului (din fr., gr. Boulé). În orașele Greciei antice, Bulé era un consiliu de peste 500 de cetățeni desemnați să conducă treburile zilnice ale orașului.

Bulé era un organism consultativ al cetățeanului în democrația ateniană. Membrii trebuiau să aibă peste 30 de ani (buleuti), iar cetățenii puteau servi în acesta de două ori, ceea ce era mai mult decât pentru alte funcții alese. Erau fie 400, fie 500 de membri ai Bulé-ului, care erau aleși prin tragere la sorți în număr egal de fiecare dintre cele zece triburi. În Constituția Atenei a lui Aristotel, el îi atribuie lui Draco(n) un Bulé de 401 membri, dar, în general, Solon este luat drept cel care a pus bazele Buléului, cu 400 de membri. Bulé-ul avea propriul său loc de întâlnire, buleterionul, în Agora.

O emanație a Adunării Poporului și strict subordonată acesteia, organ consultativ care funcționa permanent, “Consiliul celor 500” (Bulé) era compus din cetățeni care împliniseră vârsta de 30 de ani (buleuti), câte 50 din fiecare trib, trași la sorți. Cum cei 500 de membri ai Consiliului nu se puteau întruni zilnic, în cadrul ei funcționa un fel de comitet executiv (pritania) compus din cei 50 de membri ai fiecarui trib, care funcționa pe rând câte 36 de zile. În fiecare zi unul din pritani, ales de ceilalți, prezida lucrările zilei respective, păstra sigiliul statului și cheile anexelor templelor în care era depozitat tezaurul statului. Pritanii constituiau magistratura suprema a statului. În afara lor, ceilalți funcționari administrativi ai statului erau numiți în colegii de câte 10 (unul de fiecare trib) – cu toții fiind controlați, direct sau indirect de Adunarea Poporului. În ierarhia funcționarilor civili primul loc îl ocupau arhonții (în Atena antică, titlu dat magistraților supremi din conducerea republicii ateniene), iar funcționarii militari erau strategii. În concordanță cu aceste principii generale ale constituției democratice ateniene erau și structura și organizarea justiției grecești.

© CCC

Un sfat este judecat după rezultate, nu după intenții.

Sfat. Cautarea aprobarii altcuiva pentru un demers deja hotarat.

Ce e mai mare decât toate? Spaţiul care îi cuprinde pe toţi.

Ce e mai rapid decât toate? Mai rapid decât toate este gândul, el pe toate le întrece.

Ce e mai înţelept decât toate? Timpul, fiindcă el singur îi învață pe toţi.

Ce e mai uşor decât toate? Să dai sfaturi altora.

Ce e mai minunat decât toate? Lumea (cosmosul), fiindcă ea e creaţia Zeului.

Ce e mai puternic decât toate? Nevoia, fiindcă ea domneşte asupra tuturor.

Ce e comun pentru toţi? Speranţa. Ea există şi la cei care nu mai au nimic.

Ce e mai greu decât toate? Să te cunoşti pe tine însuţi.

Dacă ai nevoie de bani, du-te la străini; dacă ai nevoie de sfaturi, du-te la prieteni; iar dacă nu ai nevoie de nimic, du-te la rude.

Cine-şi primeşte sincer prietenul, respectuos rudele, cu politeţe pe cei mândri, cu sfaturi blânde pe cei rătăciţi, iar pe cei înţelepţi după felul lor de-a fi, acela este un om cu adevărat prietenos.

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.