Sunt oameni a caror fata este medalia fiintei lor. Si sunt oameni a caror fata este reversul medaliei.

Share |

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.