Citate Celebre Cogito
Citate Celebre & Enciclopedie

Citate latine

...

Acesta este semnul lui Dumnezeu!

Hoc est signum Dei!

Practica te va învăţa mai multe.

Usus te plura docebit.

O, sancta simplicitas!

O, binecuvântată simplitate!

Plăcută este amintirea necazurilor din trecut.

sau

E plăcut să ne aducem aminte de suferințele trecute.

Cicero, La capătul binelui și al răului 2, 32, 105.

 

Iucunda memoria est praeteritorum malorum.

Cicero, De finibus bonorum et malorum 2, 32, 105.

Experiența (exercițiul, practica) creează maestrul (maeștrii) / artistul (artiștii).

Exercitatio artem parat.

Experiența le dă pricepere, iar priceperea dă din nou har; profitul sau plățile sunt excluse; oricât de nesăbuită ar fi distracția lor, recompensa ei este plăcerea spectatorilor.

Exercitatio artem paravit, ars decorem, non in quaestum tamen aut mercedem: quamvis audacis lasciviae pretium est voluptas spectantium.

(Tacitus, Germania, cap. 24)

Un prieten este cea mai mare comoară a vieții.

Amicus optima vitae possessio.

Deviza împăratului german Albrecht de Habsburg (1438-1439).

Creșterea avuției aduce după sine grija și foamea de mai mult.

Crescentem sequitur cura pecuniam, Maiorumque fames.

(Horațiu, „Ode”, III, 16, 17.)

(Cartea a III-a, Oda XVI, rândurile 17-18.)

Ascultă, priveşte şi taci, dacă-ţi place să fii liniştit.

Audi, vide, tace si gaudes esse in pace.

Norocul încurajează prima încercare.

(Soarta zâmbește la primul efort.)

Aspirat primo Fortuna labori.

Vergilius

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.