Citate latine
Altfel se trăieşte cu un zbir…

Altfel se trăieşte cu un zbir, altfel cu un prieten.

Aliter cum tyrrano, aliter cum amico v…

Acceptă cu seninătate…

Acceptă cu seninătate ceea ce e inevitabil.

Aequo animo accipe necessaria.

(Seneca)…

Nimic nu se poate adăuga…

Nimic nu se poate adăuga la desăvârşirea virtuţii.

Ad virtutis summam nihil accedere potest…

Opuneţi curajul împrejurărilor potrivnice

Opuneţi curajul împrejurărilor potrivnice.

Adversis opponite pectora rebus.

(Horatius)…

Adversa probant magnos

Adversitatea este testul sufletelor mari.

sau

Adversitatea pune la încercare sufletele mari.…

Bărbaţii buni trebuie să caute lucrurile cinstite

Bărbaţii buni trebuie să caute lucrurile cinstite.

Bonis viris honesta quaerenda sunt.

(Cice…

Cuminţenia este îngăduită tuturor

Cuminţenia este îngăduită tuturor.

Bona mens omnibus patet.

(Seneca)…

Acele bunuri pe care le dă raţiunea…

Acele bunuri pe care le dă raţiunea sunt adevărate, temeinice şi nepieritoare, ele nu pot …

Învinge de două ori…

Învinge de două ori cel ce se învinge pe sine.

Bis vincit qui se vincit.…

Ce este cerut de două ori…

Ce este cerut de două ori, place.

Bis repetita placent.

(Horatius)…

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.